Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Helaas is deze bijeenkomst volgeboekt. Wilt u op de wachtlijst? Stuur dan een mail naar aac@uva.nl.

Detail Summary
Datum 19 december 2018
Tijd 17:00 - 18:45
Locatie Amsterdamse Academische Club (AAC)
Luiken Altaartstuk in Het Musee des Beaux Arts, Dijon / Melchior Broederlam, Maria Boodschap en Maria bezoekt Elisabeth

Traditioneel sluiten we het jaar af met een lezing en aansluitend een kerstdiner. We nodigen U van harte uit voor een avond over Huizinga’s meest beroemde boek, Herfsttij der Middeleeuwen, dat in 1919 het licht zag. We zijn vereerd twee Huizinga-kenners bereid te hebben gevonden ieder een lezing te geven: Léon Hanssen en Anton van der Lem. Het wordt een lezingenavond als opmaat naar 2019, het jubileumjaar van het verschijnen van een van de meest vermaarde geschiedenisboeken ooit.

Herfsttij der Middeleeuwen als  een spiegel van Huizinga’s leven en tijd

Léon Hanssen zal Huizinga’s meesterwerk Herfsttij der Middeleeuwen behandelen als een spiegel van Huizinga’s eigen leven en tijd. In dat kader zal hij ook aandacht schenken aan de schatplichtigheid van het boek aan de laatnegentiende-eeuwse kunststroming van het symbolisme.

Herfsttij der Middeleeuwen: de plaats in Huizinga’s oeuvre en de betekenis voor de huidige bestudering van de Middeleeuwen

Anton van der Lem zal tegen de achtergrond van Huizinga´s leven en werk de plaats van Herfsttij der Middeleeuwen in het oeuvre van Huizinga bespreken, alsook de betekenis van het boek voor de huidige bestudering van de Middeleeuwen. Van der Lem is bezorger van de nieuwe editie van Herfstij der Middeleeuwen die dit najaar bij Leiden University Press verscheen. Deze uitgave onderscheidt zich van eerdere door een nieuw nawoord, uitvoerige bibliografie en een rijkdom aan geïllustreerde kunstwerken. Een keuze uit deze afbeeldingen, nieuwe digitale opnames van het oorspronkelijk object, zal tijdens zijn voordracht worden getoond en toegelicht.
Machteld Löwensteyn zal de avond modereren.

Over de sprekers

Dr. Léon Hanssen is verbonden aan Tilburg School of Humanities and Digital Sciences. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in de cultuurgeschiedenis sedert het midden van de negentiende eeuw. Hij was medebezorger van de driedelige Briefwisseling van Johan Huizinga. In 1996 promoveerde hij op de studie Huizinga en de troost van de geschiedenis. Nadien verschenen van zijn hand een tweedelige biografie van de criticus Menno ter Braak, een monografie over de dichteres M. Vasalis en de biografie De schepping van een aards paradijs. Piet Mondriaan 1919-1933. Verleden jaar verscheen de monografie: Alleen een wonder kan je dragen. Over het sublieme bij Mondriaan.

Dr. Anton van der Lem is conservator oude drukken bij de Universiteitsbibliotheek Leiden. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en was o.a. kandidaat-assistent bij de vakgroep Neolatijn en bij de vakgroep geschiedenis. Zijn twee doctoraalscripties wijdde hij aan het werk van Johan Huizinga. Na zijn afstuderen was hij een van de redacteuren van de uitgave van J. Huizinga, Briefwisseling (3 dln., Utrecht-Antwerpen, 1989-1991). In 1997 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op zijn proefschrift Het Eeuwige verbeeld in een afgehaald bed: Huizinga en de Nederlandse beschaving. In hetzelfde jaar volgde zijn uitgave van J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen (Amsterdam: Contact, 1997) met een kleine 300 afbeeldingen. Sinds 1996 is hij in dienst van de Universiteitsbibliotheek Leiden, waar hij o.a. een inventaris maakte van het archief van Huizinga en nu een website over deze voorbereidt.

Machteld Löwensteyn is als kunsthistorisch onderzoeker verbonden aan  de Amsterdam School for Historical Studies (ASH), en programmeert voor de Amsterdamse Academische Club de historische en kunsthistorische bijeenkomsten.

Programma WOENSDAG 19 december

17.00 inloop
17.30 start lezingen
18.45 einde lezingen

19.00 kerstdiner (optioneel)

NB. Helaas kunt u zich niet meer inschrijven voor het kerstdiner en de lezing.

Amsterdamse Academische Club (AAC)
Amsterdamse Academische Club (AAC)

Ruimte Amsterdamse Academische Club

Oudezijds Achterburgwal 235
1012 DL Amsterdam